متقاضیان محترم، خواهشمند است مدارک زير را از طريق شماره فکس 44255633 و يا ايميل info@imapa.ir به دبيرخانه انجمن ارسال فرماييد تا موضوع در جلسه هيات مديره بررسي و اقدامات لازم صورت پذيرد.

روزنامه رسمي تأسيس
روزنامه رسمي آخرين تغييرات
رزومه شرکت/موسسه در زمينه توليد نرم افزارهاي تلفن همراه
کارت عضويت در يکي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي کشور
جواز تأسيس يا پروانه بهره برداري نرم افزار از وزارت صنعت، معدن و تجارت
گواهي رتبه بندي شوراي عالي انفورماتيک
تصوير شناسنامه، کارت ملي و مدرک تحصيلي مديرعامل
کارت بازرگاني (در صورت وجود)
پروانه انتشار يا گواهي ثبت نرم افزارهاي تلفن همراه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (در صورت وجود)
تاييديه فني نرم افزارهاي توليدي در زمينه تلفن همراه از شوراي عالي انفورماتيک (در صورت وجود)
توضيح 1 : درصورت تاييد عضويت، متقاضي مي بايست نسبت به پرداخت وروديه انجمن به مبلغ 3.000.000 ريال و حق عضويت سالانه براي سال 1391 به مبلغ 3.000.000 ريال اقدام نمايد.
توضيح 2 : درصورت عدم وجود و يا هرگونه سوال در خصوص موارد فوق، با دبيرخانه انجمن تماس حاصل فرماييد.

باسپاس:
دبيرخانه انجمن توليد کنندگان نرم افزار تلفن همراه